Cursussen / Activiteiten

 

Cursussen:

  Bridgecursus voor beginners 2018 – t.z.t. volgt verdere informatie.
  Opfriscursus Bridge 2018
De komende zomer organiseert de Stichting Bridge Promotie Vught wederom een opfriscursus boekje 1 en 2; dit jaar voor het eerst gebaseerd op het door de Nederlandse Bridge Bond geadviseerde systeem ‘Standaard hoog’, met daarin de vijfkaart hoog en de zwakke 2. De onderwerpen zijn: het speelplan SA en snijden, het speelplan troef en het tegenspel, het informatie doublet en het volgbod, de zwakke 2 en de 3-openingen, de 1 in een kleur opening, de 1 SA opening en slem bieden. De opfriscursus wordt op maandagavond gegeven in de Rode Rik, van Sonstraat 49 in Vught van 19.30 uur tot 22.00 uur op de volgende data: 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 augustus. Bridgedocent is Pim Mesker, gediplomeerd bridgedocent NBB. Het cursusgeld bedraagt € 40,–. Het inschrijfformulier, met daarin opgenomen de wijze van betalen, kunt u aanvragen per e-mail bij de docent: w.mesker@planet.nl.                      Note: inmiddels is de Opfriscursus vol geboekt.
  Themalessen voor gevorderden 2018/2019

Er worden 8 themalessen voor gevorderde georganiseerd en wel op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Rode Rik, van Sonstraat 49 in Vught. De bridgedocent is Pim Mesker.

15/9 – de zwakke twee en de zwakke sprongvolgbiedingen: elkl systeem hoort een zwakke 2 te bevatten. wanneer open je met een zwakke 2, wat is ervoor nodig en hoe gaat het bieden verder? hoe verdedig je tegen een zwakke 2?  13/10 – slem bieden en controlebiedingen: wanneer mag je aan slem denken? je leert het stappenplan slembieden, waar controlebiedingen een onderdeel van zijn. 10/11 – communicatie: technieken om jouw communicatie met de dummy te behouden en om de communicatie van de tegenpartij te verbreken. 8/12 uitkomen: uitkomen tegen een troefcontract en tegen SA-contracten. met welke kleur (je langste of je kortste) en met welke kaart? wanneer kom je met troef uit? en als partner geboden of gedoubleerd heeft? welke kleur kies je dan? kom je nooit in de kleur van de tegenpartij uit? 19/1 – het informatiedoublet: alles wat je over het informatiedoublet moet weten. wat voor informatiedoubletten zijn er zoal? wanneer is een doublet informatief en hoe gaat het bieden verder na een informatiedoublet? 16/2 – het 1 SA-complex: uitgebreide behandeling uit de Bridge Bond Specials.Stayman, ook met zwakke handen, Jacoby voor de hoge en de lage kleuren, hoe bied je met een 5-4 of een 5-5 in de hoge kleuren? – 16/3 – de sterke 2-openingen: in ‘standaard vijfkaart hoog’zijn er nog maar 2 sterke openingen, 2 klaveren en 2 SA. hoe pakken we dat aan?  13/4 – het speelplan SA en snijden: een goede bridger kijkt vooruit en maakt een plan, dan kom je niet zo vlug voor verrassingen te staan. tevens worden op een overzichtelijke manier de snijfiguren behandeld, zorg dat je ze kunt dromen. Klik HIER voor het inschrijfformulier

Inschrijven via het inschrijfformulier op deze site (u kunt het inschrijfformulier ook bij Pim Mesker aanvragen – w.mesker@planet.nl). 

Activiteiten:

  Zomeravond Bridge 2018
Vanaf maandag 4 juni t/m 20 augustus a.s. kunt u als paar komen bridgen in onze nieuwe locatie bij Stichting Novalis, Industrieweg 9c in Vught. Al meer bridgeactiviteiten zijn verplaatst naar deze nieuwe locatie, waar de gastvrijheid, goede bereikbaarheid en de ruime parkeergelegenheid, met veel enthousiasme is ontvangen. Tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u uitsluitend als paar inschrijven, gezien de grote belangstelling raden wij u aan om op tijd te komen want vol = vol. We starten om 19.45 uur en rond 23.00 uur eindigt de bridgedrive. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,– p.p. Er wordt in twee lijnen gespeeld (rood en groen, zegt niets over de sterkte), 6 ronden van 4 spellen binnen 30 min. Ook bridgers, die de Beginnerscursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom. We maken gebruik van het NBB-rekenprogramma en bridgemates. Bij inschrijven graag uw NBB-lidmaatschapsnummer doorgeven. Nog dezelfde avond maken we de uitslag bekend.Wij hopen veel enthousiaste bridgers te mogen begroeten in onze nieuwe locatie bij Novalis.Namens de projectgroep Zomeravondbridge Jeanne Bettonvil – betto041@ziggo.nl
  Denksportcentrum
Zie rapport ‘Op weg naar een Denksportcentrum’.
lees meer…
  Inloopbridge

Informatie over seizoen 2018/2019 komt t.z.t. op de site te staan. 

  21e Bridge Drive Vught 2018

Deze traditionele bridgedrive vindt plaats op zaterdag 25 augustus a.s. Op de voorpagina van de site www.bridgevught.nl vindt u de info en de verwijzing naar het inschrijfformulier. Wij hopen, zoals alle voorgaande jaren, op een grote deelname. De sluitingsdatum is 11 augustus 2018; mocht u na deze datum inschrijven dan komt u op de reservelijst te staan.

Tot 25 augustus – projectleider Gerard Voermans

 

 

 

 image Thuisbridge/Kofferbridge
Zoals u op de site kunt lezen is de opzet van de Thuisbridge/Kofferbridge enigszins gewijzigd en komen de uitslagen niet meer op de site te staan. Wij hopen dat de vele thuisbridgers, die de regio Vught telt, gebruik blijven maken van deze unieke speelmethode. Voor de regio Esch zijn wij  dringend op zoek naar een nieuw uitleenadres. Wie is bereid dit op zich te nemen? Het uitleenadres in Sint-Michielsgestel is per 1 januari 2018 komen te vervallen in verband met de geringe belangstelling.
Minibridge /Jeugdbridge
De stichting gaat op basisscholen in Vught minibridge lessen verzorgen voor de groepen 7 en 8. De scholen zijn enthousiast, nu de leerlingen nog. De leerkrachten brengen minibridge onder de aandacht van de jongens en meisjes van groep 7 en 8. De stichting rekent ook op steun van de ouders om ook thuis minibridge te spelen.  De introductie van minibridge voor de leerlingen is in het begin van het schooljaar. De minibridge lessen starten begin oktober 2017. De  leerlingen kunnen zo wennen aan het idee van minibridge. Er is een speciaal lesboek geschreven voor minibridge met veel aandacht voor het plezierelement van dit kaartspel, van deze denksport.  Al  na een paar lessen minibridge kun je beginnen met een vorm van competitie. Zowel voor eerstejaars als tweedejaars minibridgers is er in het  voorjaar een nationaal kampioenschap in Den Hommel (denksportcentrum NBB). Er nemen dikwijls meer dan honderd minibridge paren deel. Er  bestaat ook een minibridge scholenkampioenschap waar twee  minibridge paren van dezelfde school een team vormen. De ervaring die de Bridge Bond heeft opgedaan met minibridge heeft uitgewezen dat de start in groep 7 belangrijk is vanwege het opdoen van speelervaring en spelplezier bij die ervaring. De Nederlandse Bridge Bond geeft veel medewerking in de vorm van lesmateriaal en begeleidingscursus voor leraren, leraressen.  Er is een speciale “Handleiding Bridgeleraren Minibridge” uitgebracht door de Bridge Bond. De stichting gaat op zoek naar leraren/leraressen/ouders die de minibridge cursus willen geven aan de kinderen . We maken er iets moois van!
its-easy Oprichting Passantenclub ‘De Opening’

De Stichting Bridge Promotie heeft besloten een bridgeclub op te richten om minder ervaren bridgers te helpen zich verder te bekwamen in het bridgespel en het voor hen eenvoudiger te maken zich aan te sluiten bij een van de regionale bridgeclubs. Uit het vele contact met beginnende bridgers is de indruk ontstaan dat de stap naar het lidmaatschap van een bridgeclub vaak te groot is. De redenen hiervoor zijn o.a. het verschil in speeltempo en het kennisniveau, hetgeen vaker leidt tot het afhaken van de bridger. Door lid te worden van deze nieuwe club worden de leden geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met een hoger speeltempo, krijgen zij les over bepaalde bridgethema’s en maken zij zich een aantal praktische zaken eigen, zoals de puntentelling, het omgaan met bridgemates etc. Zo kunnen zij ervaren wat bridgen in clubverband inhoudt. Op de speelavonden zijn ervaren bridgers aanwezig voor eventuele vragen. Na een jaar staan de leden voor de volgende keuze: – lid worden van een reguliere bridgeclub  – als groep een eigen bridgeclub oprichten – of nog een jaar lid te blijven van deze Passantenclub. De Opening houdt haar clubavonden in woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught op donderdag van 19.30 uur tot 23.00 uur in de periode van 7 september t/m 14 december 2017 en van 11 januari 2018 t/m 3 mei 2018. De contributie bedraagt € 45,– voor 2 x 15 avonden. Inmiddels hebben zich zoveel cursisten voor deze Passantenclub aangemeld, dat we op dit moment het maximum aantal deelnemers hebben bereikt. Verdere informatie kunt u opvragen bij Henk Rotman, Oude Vlijmenseweg 227, 5223 GM ‘s-Hertogenbosch –  e-mail: kneh60@gmail.com.

Herhaalde oproep:  wij zoeken ervaren bridgers, die bereid zijn deze beginnende bridgers te begeleiden; mocht u hierin interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Henk Rotman, 06 14658989.