Laatste Nieuws

Mededeling Bestuur


Bridge is bij uitstek een sociale gebeurtenis met ook een competitief karakter. Dichtbij anderen aan tafel en veelal in grotere groepen. Daarnaast kunnen we de kaarten niet na ieder spel desinfecteren. Het kan niet anders dan dat bridge zoals we dat kennen door corona stil is gelegd. Zo ook de activiteiten van Stichting Bridge Promotie Vught.

Ingegeven door het verbod op evenementen tot na de zomer en de noodzaak om de sociale afstand van 90 centimeter te hanteren, maar vooral ook door gezond verstand heeft het bestuur besloten alle activiteiten stil te leggen en in september opnieuw te bezien welke mogelijkheden er zijn om bij elkaar te komen en bridge te spelen.

Tot die tijd geen Zomeravondbridge en geen Bridge Drive Vught. Ook de lessen zijn stil gelegd.

Voor de meeste bridgers een gemis maar een (kleine) prijs voor de gezondheid van uzelf en de mensen om u heen.

Voor wie toch wil bridgen is het interessant om eens te kijken of internet bridge een (voorlopig) alternatief kan zijn. Kijk eens op:

Bridge Base Online: https://www.bridgebase.com/

Stepbridge: https://www.stepbridge.nl/

Zodra er ontwikkelingen zijn zullen wij ons bij u melden.

Blijf gezond.


Kofferbridge

Over de voortgang van Kofferbridge volgt na de zomer volgt meer informatie.


De Opfriscursussen/Themalessen komen er.

Docent Pim Mesker gaat deze on-line verzorgen, neem voor meer informatie contact op: w.mesker@planet.nl


Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: Carla de Cock
 • Penningmeester: Vacature


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.