Bridgevught.nl

VERZOEK AAN DE VOORZITTERS VAN DE REGIONALE BRIDGECLUBS

zoals inmiddels bekend, is met ingang van 1 september jl. Jeanne Bettonvil, afgetreden als secretaris van de SBPV. Uiteraard is het bestuur naarstig op zoek naar een opvolger voor Jeanne, maar tot op heden zonder resultaat. Omdat een bestuur niet zonder secretaris kan willen wij de voorzitters van de regionale bridgeclubs vragen om binnen hun leden te polsen of er iemand bereid is deze taak van secretaris binnen het bestuur van de SBPV over te nemen. De taken van de secretaris bestaan voornamelijk uit het voorbereiden van de bestuursvergaderingen (ca. 4/5 per jaar) en de hierbij behorende werkzaamheden. Tevens fungeert de secretaris als de PR-persoon binnen het bestuur . Mochten er onder uw leden gegadigden zijn neem dan contact op met de voorzitter, Henk Bloemen, of met Jeanne, die uiteraard graag bereid is de werkzaamheden toe te lichten.

Vrijwilligers gezocht: wij zijn op zoek naar ervaren bridgers, die bereid zijn op donderdagavond op afroep met een beginnende bridger van de Passantenclub ‘De Opening’ te spelen. Mocht u hierin interesse hebben, wilt u dan contact opnemen met Henk Rotman, tel. 06 14658989 – e-mail kneh60@gmail.com. Tevens zoeken wij vrijwilligers, die de bridgers van de Inloopbridge in de Rode Rik op dinsdagmiddag (van oktober t/m april) willen begeleiden. Hierover kunt u contact opnemen met Leon Geelen, tel. 073 6564287 – 06 54303748 e-mail lgeelen@home.nl. Voor het slagen van beide projecten zijn bereidwillige vrijwilligers van groot belang.

Afronding VBB 2018: De laatste afwikkelingen van de strijd die op 3 februari j.l. plaatsvond in Vught zijn volbracht. De Meesterpunten zijn toegekend op basis van de diverse onderlinge wedstrijden. U kunt deze einduitslag en de meesterpunten hier vinden.

De echte einduitslag is:
1. JHAK Team
2. EdelweisContactgegevens

Stichting Bridge Promotie Vught

 • Secretariaat: vacature
 • Telefoon: voorlopig per e-mail contact opnemen
 • E-mailadres: bestuur@bridgevught.nl
 • Bankrekeningnummer SBPV: NL46RABO 0147467454

 


Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: vacature
 • Penningmeester: Cees van den Akker

 


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.