Laatste Nieuws

22e BRIDGE DRIVE VUGHT
zaterdag 31 augustus 2019

Vandaag, 19 augustus 2019, sluit de inschrijving. De inschrijvingen, die daarna nog binnen komen, komen op de reservelijst te staan. Deze inschrijvers proberen wij alsnog te plaatsen als daar ruimte voor is of ontstaat door annuleringen van deelnemers. Wij houden nauwgezet contact over de situatie. De ervaring leert dat er nog annuleringen plaats zullen vinden.

Wilt u op de reservelijst komen, neemt u dan contact op met Gerard Voermans: 06-53741883.

We gaan vanaf nu de laatste puntjes op de i zetten en we hopen dat het weer een succesvolle bridgedrive gaat worden.  De locaties zijn goed geïnformeerd; de table-officers staan voor u paraat; een leuk prijzenschema is opgesteld, muziek en ijs zijn  geregeld, wat wilt u nog meer. Graag spreken wij nogmaals onze dank uit aan onderstaande ondernemers, die u gastvrij gaan ontvangen in hun locaties. Ook veel dank aan de sponsors en middenstanders voor hun gulle giften. De medewerking van hen is voor de organisatie van groot belang.

Locaties: Tzong Don / Klavertje Vier/ Supervlaai / De Petrus / Bij Petrus / Il Duca / Delphi / De Speeldoos / Maurickzicht / Kasteel Maurick / La Strada en  Beleef

Donaties van sponsoren en middenstand:

Hotel Asteria Venray / Gevers Installatie /vd Westelaken Automotive / Copyteam / Shoeby Vught / Organisatie Bridgedrive Haaren / Golfclub Vught / SBPV gratis deelname 2020.

Delphi / Il Duca / Beleef / Klavertje Vier / Wijnhuis Vught / Marinus / Etos / Kaatje Jans / Albert Heyn / Jumbo / Super Vlaai.

* Verdere informatie via deze site of via de projectleider Gerard Voermans –  email : gerardvoermans@gmail.com


Inschrijving Passantenclub en Beginnerscursus is geopend

Zie de pagina Cursussen voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
Bij voldoende belangstelling vinden beide onderdak in Novalis, Industrieweg 9c, Vught.


Kofferbridge

Er zijn koffers beschikbaar van Kofferbridge nieuwe stijl.


De Opfriscursussen/Themalessen komen er weer aan.

De Opfriscursus is volgeboekt, inschrijven is dus niet meer mogelijk.

De inschrijving voor de Themalessen is inmiddels geopend. Zie verdere informatie/inschrijving bij hoofdstuk Cursussen. Het inschrijfgeld bedraagt 7,- per les. Te betalen bij aanvang van de les. Men kan per les inschrijven.


Zomeravondbridge afgesloten  

Maandag 19 augustus was het alweer de laatste zomeravondbridge 2019. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde, succesvolle zomeravondbridge met veel gezellige en enthousiaste deelnemers. Gezien de capaciteit van de locatie bij Novalis van max. 14 tafels en gezien de grote belangstelling moesten we enkele keren helaas ‘vol = vol’  verkopen. Dit is niet leuk en dit nemen we zeker mee als aandachtspunt voor het volgend seizoen. De afsluiting ging gepaard met lekkere bitterballen en de traditionele nootjes.  Voor beide lijnen (A en B) was er een leuk prijsje en werden de laagste scores ook niet vergeten. Henk Bloemen, voorzitter van de SBPV, sprak een dankwoordje uit, vergezeld van een prachtig boeket bloemen. Uiteraard werd er ook een applaus gevraagd voor de projectleden t.w. Gerard Voerman, Henk Rotman, Therie de With en Ellen Kuijpers en met een gemeend ‘dank je wel’ mocht ik hen een fles wijn overhandigen.  De Bridgedrive Vught 2019 staat voor de deur op zaterdag 31 augustus en ik denk dat we dan veel zomerbridgers ook hier weer tegenkomen. Nogmaals bedankt voor jullie deelname. De projectgroep wenst iedereen een heel fijn bridgeseizoen en blijf vooral gezond.

Jeanne Bettonvil


Bridgen voor de Bühne

De datum 16 november 2019 kunt u alvast noteren in uw agenda.

Locatie: Novalis, Industrieweg 9c te Vught.

Inschrijving en verdere in formatie omtrent Bridgen voor de Bühne volgt binnenkort op deze site en via de Nieuwsbrief.


Passantenclub ‘De Opening’

In het najaar 2019 wordt opnieuw bekeken of er belangstelling is voor deze activiteit.


Vughtse Bridge Battle

De Bridge Battle 2019 is succesvol afgesloten.  Volgend jaar op 1 februari 2020 is de 5e editie van deze Bridge Battle.


Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: Carla de Cock
 • Penningmeester: Fons van Bokhoven


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.