Laatste Nieuws

De Opfriscursussen komen er weer aan.

Ook dit jaar verzorgt Pim Mesker de jaarlijkse opfriscursus. In 6 lessen wordt uw bridgekennis up to date gebracht naar de laatste inzichten.


Zomeravondbridge start op 27 mei 2019

Bij veel bridgeclubs eindigt eind mei de competitie en volgt er een zomerstop tot begin september. Omdat veel  bridgers het heerlijk vinden om in de zomerperiode door te blijven bridgen biedt de SBPV de volgende mogelijkheid: vanaf maandag 27 mei t/m 19 augustus kunt u met uw partner op maandagavond komen bridgen in onze gezellige en gastvrije locatie bij Stichting Novalis, Industrieweg 9c, 5262 GJ  Vught. De locatie is voor iedereen goed bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. Wilt u meer weten over de doelen en activiteiten van Stichting Novalis dan verwijzen wij u graag naar de website: https://www.stichtingnovalis.nl/.  Net als vorig seizoen hanteren wij de formule ‘vrije inloop’. Dit houdt in: van 19.00 tot 19.30 uur kunt u zich uitsluitend als paar inschrijven; gezien de grote belangstelling van vorig jaar raden wij u aan op tijd te komen, vol = vol. Om 19.45 start de bridgedrive en eindigt om ca 23.00 uur. Er wordt in twee lijnen gespeeld (rood en groen, zegt niets over de sterkte), 6 ronden van 4 spellen binnen 30 min. Ook bridgers, die de Beginnerscursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Aan u wordt een bijdrage gevraagd van € 3,– per persoon, te voldoen bij het inschrijven. We maken gebruik van het NBB rekenprogramma en bridgemates. Eventueel lidmaatschapsnummer NBB bij het inschrijven doorgeven. Nog dezelfde avond maken we de uitslag bekend. Wij hopen maandag 27 mei a.s. veel bridgers bij Novalis te  mogen begroeten.

Projectleider Jeanne Bettonvil – e-mail: betto041@ziggo.nl


22e Bridge Drive Vught – 31 augustus 2019

Zaterdag 31 augustus 2019 vindt de traditionele Bridgedrive Vught weer plaats in diverse horecagelegenheden c.q. locaties in het centrum van het mooie Vught. Alle locaties zijn op loopafstand te bereiken.

 • Tussen 09.00 – 10.00 uur kunt u in een nog nader te bepalen locatie, uw loopbriefje en spellenboekje ophalen. Kom op tijd, na 10.00 uur worden de niet opgehaalde loopbriefjes aan de reserve-paren toebedeeld.
 • Om 10.00 uur wordt u bij de 1e locatie verwacht, waar u wordt ontvangen met een kopje koffie/thee met daarbij het heerlijk gebak van Patisserie De Rouw.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 53,– per paar, inclusief het kopje koffie/thee en de lunch tussen de middag. Het inschrijfgeld kunt u, na het invullen van het inschrijfformulier, via I-deal overmaken. Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging van deelname. Het inschrijfformulier komt in de 1e week van mei op de site bridgevught.nl te staan. Wij vragen u dan ook de site in de gaten te houden. Sluitingsdatum is 19 augustus 2019.
 • Rond 17.00 uur verwachten wij de drive te kunnen afsluiten, gevolgd door een muzikaal omlijste prijsuitreiking.
 • Verdere informatie kunt u via de mail aanvragen bij de algemeen toernooileider Gerard Voermans, e-mail gerardvoermans@gmail.com

Wij hopen, zoals in voorgaande jaren, op een groot aantal deelnemers en heten u bij deze alvast van harte welkom.

Algemeen toernooileider Gerard Voermans

 


Bridgen voor de Bühne

De datum 16 november 2019 kunt u alvast noteren in uw agenda.

Locatie: Novalis, Industrieweg 9c te Vught.

Inschrijving en verdere in formatie omtrent Bridgen voor de Bühne volgt binnenkort op deze site.


Passantenclub ‘De Opening’

In het najaar 2019 wordt opnieuw bekeken of er belangstelling is voor deze activiteit.


Vughtse Bridge Battle

De Bridge Battle 2019 is succesvol afgesloten.  Volgend jaar op 1 februari 2020 is de 5e editie van deze Bridge Battle.


Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: Carla de Cock
 • Penningmeester: Fons van Bokhoven


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.