Laatste Nieuws


Vughtse Bridge Battle

De strijd is gestreden, de bierpakketten verdeelt en we hebben een nieuwe winnaar. Hierbij de uitslag van de 6e Vughtse Bridge Battle:
BattleGround 1 en overall winnaar: Team Rewazie
BattleGround 2: Team De Looners
BattleGround 3: Team De Blauwe Knoop
BattleGround 4: Team LindeBoom

Voor een kort verslag van een prominente deelnemer verwijs ik graag naar Zure Bridge-druiven in Battle Vught

Zaterdag 6 februari 2021 is de 7e editie, zet deze datum vast in uw agenda.


Passantenclub en Beginnerscursus

De datum van de start van de gevorderden is bekend: op 27 februari kunt u bij de Heuvel aan de Loonse Baan 88 terecht voor de volgende fijne kneepjes van ons mooie spel.

Klik hieronder voor het aanmeldformulier.


Kofferbridge

Over de voortgang van Kofferbridge volgt na de zomer volgt meer informatie.


De Opfriscursussen/Themalessen komen er weer aan.

In verband met de perikelen rond het Coronavirus zijn deze cursussen voorlopig uitgesteld.


Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: Carla de Cock
 • Penningmeester: Fons van Bokhoven


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.