Laatste Nieuws


Bridge Drive Vught

Het jaarlijkse bridgefeest in Vught is weer achter de rug. Het was een geslaagde dag met 248 gezellige mensen die 35 mooie spellen hebben gespeeld, genoten hebben van goedverzorgde lunches, heerlijk gebak en diverse consumpties.

Hierbij dan de officiële uitslag, helaas nog niet via de website van de Bridgebond: de uitslagensite is nog niet bereikbaar. Hopelijk is dit morgen opgelost.

Vanmorgen werd ik er op attent gemaakt dat er bij een aantal paren maar 30 spellen zijn meegenomen in plaats van 35. De Bridgemate van tafel G4 heb ik na de derde ronde moeten wisselen, helaas zijn de scores van de eerste 3 rondes van deze tafel abusievelijk niet meegenomen. Ik heb de scores kunnen achterhalen en deze alsnog ingevoerd. Hierbij dan de gecorrigeerde uitslag, deze komt later ook op de website van de bond te staan.

Dit jaar hebben we niet een fysiek spellenboekje uitgegeven, maar één in digitale vorm.

De volgende editie van dit festijn is op 26 augustus 2023


Beginnerscursus in Haaren

De bridgecursussen werden de afgelopen jaren behoorlijk dwars gezeten door corona.

Nu kunnen alle liefhebbers van sociale contacten hun brains weer een impuls geven.

Op maandagmiddag 26 september 2022 staat de start van een bridge- beginnerscursus gepland.

Bridge is een populair kaartspel voor iedereen. Sommigen menen dat er een mysterieuze waas rondom het bridgen hangt. Helaas moet ik die denkers teleurstellen. Juist het tegen overgestelde is waar. Het is wel mogelijk om met zeer slechte kaarten toch nog wonderen te verrichten. Mogelijk hebt U al wel iets opgevangen over ‘biedsystemen’ en wordt er al gauw gedacht dat het een mooi spel zal zijn voor knappe koppen. Ook dat is niet zo. Ik zeg nogmaals iedereen die van spelletjes houdt kan het leren. Je kunt echter niet zomaar beginnen, hiervoor dien je de grondregels te kennen en iets van de puntentelling te begrijpen.

Jeanne en Kees de Kort zijn een bijzonder docentenpaar dat U die kennis via beeld en geluid kan bij brengen.

In samenwerking met Bridgeclub Helvoirt en Bridgeclub 2000(Haaren) wordt er een cursus van 12 lessen à 3 uur(2uur les en 1uur oefenen)  georganiseerd in Den Domp te Haaren.  De cursus wordt afgesloten met een feestelijke drive. De kosten van de cursus bedragen, bij voldoende deelname ± € 85.-.

U kunt zich al opgeven via mailadres: ansvdpennen@outlook.com

In de mail graag uw voor en achternaam, adres en mobiele nummer vermelden. U kunt ook kenbaar maken met wie u eventueel de cursus wilt volgen. Bent U alleen dan wordt gekeken aan wie U het beste kan worden gekoppeld met een van de andere cursisten.

Cursisten die zich reeds hadden opgegeven verzoek ik dit nu weer te doen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Zij genieten voorrang bij de indeling.

Voor aanvang van de cursus ontvangt U een bericht met bijzonderheden.

Voor eventuele info kunt U contact opnemen met:

 Jacques Peeters Tel:  06 54 24 62 50     – mail : ja.peeters@home.nl    


Koffer bridge

Wil je thuis bridgen met een competitie- en leerelement, dan is een bridgekoffer van Pim Mesker een goed idee.

Voor € 4,00 kun je twee weken een koffer met 20 spellen huren. De spellen zijn al eerder op een toernooi gespeeld en vooraf geschud door de computer. Ze zijn dus niet door mij geselecteerd of gecomponeerd, zoals ik dat voor mijn lessen doe.

In de koffer zit ook een frequentiestaat van de behaalde resultaten en de scores van de spelers in het betreffende toernooi. Aan de hand daarvan kun je je eigen score bepalen per spel. Tevens kun je na 20 spellen je gemiddelde percentage bepalen, dat je gehaald zou hebben als je aan het toernooi had deelgenomen.

Bij elk spel is een biedverloop met toelichting gemaakt op basis van Standaard vijfkaart hoog voor clubspelers, het systeem waarvan onderdelen tijdens de themalessen worden behandeld. Ook wordt het af- en tegenspel toegelicht.

Uitleen bij:
Arianne van Oerle in Helvoirt, tel. 06-27528268
Pim Mesker in Vught, tel. 073-6415284.


Themalessen

Nu de Coronamaatregelen op een heel laag pitje staan is het tijd om de jaarlijkse themalessen weer op te pakken. In juli en augustus gaat Pim Mesker weer een aantal lessen verzorgen.


Samenstelling bestuur

Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.