Laatste Nieuws


Bridge Drive Vught 

Op 31 augustus vindt voor de 25e keer de Bridge Drive Vught gepland. Op dit moment zijn we druk bezig met het de noodzakelijke voorbereidingen om ook van deze editie een succes te maken.

De inschrijving is geopend, U kunt u inschrijven via onderstaande link.


Beginners en gevorderdencursus

Dit jaar zijn op 2 plaatsen beginnerscursussen gestart: in Vught op de maandagmiddag door VBC met begeleiding van Helga Akkermans. In Helvoirt zijn er zelfs 2 groepen gestart op maandag- en donderdagavond door BC Helvoirt met begeleiding van Henk Rotman. De maandagavondgroep heeft onlangs de eerste cursus afgesloten en gaat 4 avonden meespelen bij de organiserende club. 

Op 7 oktober gaat op de maandagavond en bij voldoende belangstelling op donderdagavond in het gastvrije HelvoirThuis de gevorderdencursus van start, voor nu op de maandagavond in het gastvrije HelvoirThuis van start. U kunt u aanmelden via Gerard Schellekens


Samenstelling bestuur

Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.