Laatste Nieuws


Vughtse Bridge Battle 

De inschrijving van de Vughtse Bridge Battle is geopend. Op zaterdag 3 februari kunt u voor de 6e keer de spreekwoordelijke degens kruizen in de Speeldoos. Dit keer dus op 1 plaats in plaats van diverse locaties in het centrum van het mooie Vught. 

De deelname aan dit mooie evenement bedraagt € 125,00 per team van 4 personen. Hiervoor krijgt u ontvangst met koffie en vlaai, een goede lunch en er zijn mooie prijzen te winnen.

Maximaal aantal teams: 16


Beginners en gevorderdencursus

Net als andere jaren wil de SBPV ook komend seizoen een Beginners- en een Gevorderdencursus organiseren. Om het kostendekkend te houden zijn we genoodzaakt om het lesgeld te verhogen naar € 120,00 voor 12 lessen. Eventuele oefenavonden met begeleiding zijn voor eigen rekening in overleg met de docent.
Ook is de groepsgrootte minimaal 8 cursisten.

De gevorderdencursus start medio september, de exacte datum volgt nog.

In januari volgt een beginnerscursus.
Samenstelling bestuur

Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.