Laatste Nieuws


Bridge Drive Vught

Het jaarlijks terugkerende bridgefeest in Vught op de laatste zaterdag van augustus, gaat na twee stille jaren weer 27 augustus a.s. gespeeld worden.

De verwachting is dat vele oud-deelnemers de gelegenheid zullen nemen om weer te genieten van de Vughtse gezelligheid en al die bekenden van eerdere drives weer te ontmoeten.

De deelname kosten bedragen € 56,00 per paar (welkomskoffie met gebak en een lunch is inbegrepen).
De inschrijving is echter pas voltooid als de deelnamekosten zijn overgemaakt. Na het inschrijven krijgt u een bevestigingsmail* met uw inschrijfnummer en betalingsgegevens. U maakt dan het inschrijfgeld over onder vermelding van dat inschrijfnummer.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd en eind juli sluit de inschrijving.
U ontvangt daarna de verdere gegevens.

*Indien u de mail niet in het Postvak ziet verschijnen, controleert u dan eerst de Spambox en de map Ongewenste mail voor u contact opneemt.

Op dit moment hebben we het maximaal aantal geplande inschrijvingen bereikt en sluiten hierbij de inschrijving. Indien u op de reservelijst gezet wil worden, stuur dan een mail naar kneh60@gmail.com


Zomeravond bridge

Ook in de zomer is er gelegenheid om elkaar aan tafel te ontmoeten voor een spelletje  bridge. Op de maandagavonden van 30 mei tot en met 22 augustus bent u welkom vanaf 19:00 in:

Novalis aan de
Industrieweg 9C,
5262 GJ Vught,
(gebruik de zijingang).

Vanaf 19:00 tot 19:30 uur kunt u zich als paar aanmelden om vanaf 19:45 uur 6 ronden van ieder 4 spellen te spelen.

De deelname kosten bedragen € 5,- per paar.
Om zeker te zijn dat kan worden meegespeeld is het aan te raden je ruim op tijd aan te melden. In het verleden was een volle zaal niet zeldzaam.


Koffer bridge

Wil je thuis bridgen met een competitie- en leerelement, dan is een bridgekoffer van Pim Mesker een goed idee.

Voor € 4,00 kun je twee weken een koffer met 20 spellen huren. De spellen zijn al eerder op een toernooi gespeeld en vooraf geschud door de computer. Ze zijn dus niet door mij geselecteerd of gecomponeerd, zoals ik dat voor mijn lessen doe.

In de koffer zit ook een frequentiestaat van de behaalde resultaten en de scores van de spelers in het betreffende toernooi. Aan de hand daarvan kun je je eigen score bepalen per spel. Tevens kun je na 20 spellen je gemiddelde percentage bepalen, dat je gehaald zou hebben als je aan het toernooi had deelgenomen.

Bij elk spel is een biedverloop met toelichting gemaakt op basis van Standaard vijfkaart hoog voor clubspelers, het systeem waarvan onderdelen tijdens de themalessen worden behandeld. Ook wordt het af- en tegenspel toegelicht.

Uitleen bij:
Arianne van Oerle in Helvoirt, tel. 06-27528268
Pim Mesker in Vught, tel. 073-6415284.


Themalessen

Nu de Coronamaatregelen op een heel laag pitje staan is het tijd om de jaarlijkse themalessen weer op te pakken. In juli en augustus gaat Pim Mesker weer een aantal lessen verzorgen.


Samenstelling bestuur

Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.