Laatste Nieuws

Zomeravondbridge start op 27 mei 2019

Bij veel bridgeclubs eindigt eind mei de competitie en volgt er een zomerstop tot begin september. Omdat veel  bridgers het heerlijk vinden om in de zomerperiode door te blijven bridgen biedt de SBPV de volgende mogelijkheid: vanaf maandag 27 mei t/m 19 augustus kunt u met uw partner op maandagavond komen bridgen in onze gezellige en gastvrije locatie bij Stichting Novalis, Industrieweg 9c, 5262 GJ  Vught. De locatie is voor iedereen goed bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. Wilt u meer weten over de doelen en activiteiten van Stichting Novalis dan verwijzen wij u graag naar de website: https://www.stichtingnovalis.nl/.  Net als vorig seizoen hanteren wij de formule ‘vrije inloop’. Dit houdt in: van 19.00 tot 19.30 uur kunt u zich uitsluitend als paar inschrijven; gezien de grote belangstelling van vorig jaar raden wij u aan op tijd te komen, vol = vol. Om 19.45 start de bridgedrive en eindigt om ca 23.00 uur. Er wordt in twee lijnen gespeeld (rood en groen, zegt niets over de sterkte), 6 ronden van 4 spellen binnen 30 min. Ook bridgers, die de Beginnerscursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Aan u wordt een bijdrage gevraagd van € 3,– per persoon, te voldoen bij het inschrijven. We maken gebruik van het NBB rekenprogramma en bridgemates. Eventueel lidmaatschapsnummer NBB bij het inschrijven doorgeven. Nog dezelfde avond maken we de uitslag bekend. Wij hopen maandag 27 mei a.s. veel bridgers bij Novalis te  mogen begroeten.

Projectleider Jeanne Bettonvil – e-mail: betto041@ziggo.nl

 

22e Bridge Drive VUGHT – 31 augustus 2019

Informatie volgt later dit jaar.

De uitslag van de 21e editie is nog terug te vinden op:


Bridgen voor de Bühne

Informatie hierover volgt binnenkort.

Passantenclub ‘De Opening’

In het najaar 2019 wordt opnieuw bekeken of er belangstelling is voor deze activiteit.

Vughtse Bridge Battle

De Bridge Battle 2019 is succesvol afgesloten.  Volgend jaar op 1 februari 2020 is de 5e editie van deze Bridge Battle.

 

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Henk Bloemen
 • Secretaris: Carla de Cock
 • Penningmeester: Fons van Bokhoven

 


Doelstelling

De Stichting Bridge Promotie Vught heeft als doelstelling:

 • het bevorderen – in de meest brede zin – van bridgeactiviteiten in Vught en directe omgeving.
 • het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de kennis van het bridgespel.
 • het bevorderen van de communicatie c.q. samenwerking tussen bridgeclubs in de regio Vught.

*De Stichting voert de onderstaande activiteiten uit:

 • Cursussen: Beginnerscursus/ Opfriscursus/ Themalessen.
 • Thuisbridge: het ter beschikking stellen van uitleenkoffers met 20 spellen.
 • Inloopbridge: het bieden van de mogelijkheid te bridgen in een locatie te Vught op een vaste middag en vast tijdstip in de week.
 • Organiseren van Vughtse Bridge Battle.
 • Organisatie van de jaarlijkse Bridge Drive Vught.
 • Organisatie van zomeravondbridge.
 • Passageclub i.o.
 • Jeugdbridge.

*Samenwerking met de regionale bridgeclubs:

 • Het bieden van een platform voor bestuurlijk overleg.
 • Het bieden van een technisch overleg platform voor wedstrijdleiders.
 • Het stimuleren van financieel ondersteunen van deelname aan de opleiding tot bridgedocent c.q. clubleider A en B.

*Verder contact onderhouden met:

 • De gemeente Vught/Ouderen Samen/vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van de bridgeprojecten.
 • Bridgedocenten regio Vught en het districtsbestuur NBB.

*Communicatie:

 • Het bevorderen van contacten met lokale overheid en andere maatschappelijke organisaties.
 • De bekendheid van het bridgen in de maatschappij bevorderen.
 • Het breder inzetten van de website voor het contact tussen de bridgers en bridgeclubs en het contact met diegenen, die in het bridgespel zijn geïnteresseerd.

Publicatie: in de regionale dag-/stadsbladen.