Kalender

Kalender SBPV

 •   Bestuursvergaderingen 2019 :
  • 16 oktober

16 november 2019  Bridgen voor de Bühne

Kopijdatum Nieuwsbrief 

10 december 2019


Themalessen

Zie informatie bij rubriek  Cursussen


Beginnerscursus

Zie informatie bij rubriek Cursussen


Bridgeactiviteiten regio Vught


Inloopbridge

Van september 2019 t/m mei 2020.
Locatie: ABZ – De Petrus – op dinsdagmiddag vanaf 13.15 u


Inloopbridge

Van oktober 2019 t/m 30 april 2020.
Locatie: Rode Rik 2.0 – Van Sonstraat 49a, 5262 HX Vught

Dinsdagmiddag : Aanmelden kan vanaf 13.30 u


District Maasland & Meierij

District Maasland & Meierij organiseert de
Parencompetitie 2019-2020
Wanneer: Op 5 woensdagavonden in 2019:
9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov en 4 dec.
Aanvang 20:00 uur precies, aanwezig zijn om 19:50 uur.
Uitslag circa 23:15 uur.
Waar: Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 ZK Berlicum, 073-5032016.
Inschrijven: Vóór 20 september 2019, per e-mail aan mmwdewaele@gmail.com
onder vermelding van:

 • De namen van de spelers;
  (Met ingang van seizoen 2018-2019 is het ook mogelijk
  een drietal op te geven).
 • De NBB-bondsnummers
 • De klasse waarvoor ingeschreven wordt
  (gekozen kan worden voor Hoofdklasse of Recreatieklasse)

Inschrijving wordt pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.

Wedstrijdleiding: DKL: Wilfried de Waele
Inlichtingen: Wilfried de Waele, 06-10898214, mmwdewaele@gmail.com
Kosten: € 20,00 per paar, over te maken vóór 20 september 2019 op:
NL96 RABO 0108 3417 98 t.n.v. Bridgedistrict Maasland & Meierij
onder vermelding van de paarnamen.
Promotie: De resultaten van alle vijf de avonden tellen mee voor de eindstand.
Het paar/drietal, dat in de Hoofdklasse als eerste eindigt,
promoveert naar de landelijke Tweede Divisie.
Invallers: Invallers zijn toegestaan, mits ze geen kennelijke versterking
van het paar/drietal betekenen, zulks ter beoordeling van de DKL.
U dient invaller(s), uiterlijk op de dinsdag voor de speelavond
vóór 18:00 uur, te melden bij de DKL.
Aantal spellen: Per avond 24 – 26 door computer geschudde spellen.
Uitslagen & standen: http://www.nbbclubsites.nl/district/8/uitslagen.
Meesterpunten: Volgens de schaal van de NBB.
Pauze: Halverwege de avond is er een korte pauze.

OPEN KLOTBEEK TOERNOOI

Datum:  Zaterdag 28 september 2019
Naam toernooi:  Open Klotbeek Toernooi
Toernooi instantie  BC De Klotbeek
Locatie, adres  CC Servaes, Raadhuisplein 24 Heeswijk-Dinther
Aanvangstijd  Binnenkomst 13.00 uur; Start 13.30 uur
Inschrijfgeld  € 15.00 PER PAAR; Inschrijven per paar.
Aanmelding als volgt: Bedrag overmaken op NL43RABO0111629985
EN mail met namen en telefoonnummer naar
bcklotbeek@gmail.com
(Na uw aanmelding en betaling krijgt U een bevestiging per mail).
Inlichtingen  06-51859617  en de Website van de club
Email/internet  bcklotbeek@gmail.com
Jaarlijks  JA
Uitslag om  ca. 17.00 uur
Toernooi vorm  Topintegraal
Pauze  ja
Meesterpunten  JA
Prijzentafel  in natura
Bijzonderheden Een zeer gewild toernooi; Meld U tijdig aan, want vol is vol;
de sluitingsdatum is 21 september 2019

WALNOOT BRIDGEDRIVE op zondag 27 oktober 2019

Na de succesvolle bridgedrives van vorige jaren organiseert Bridgeclub Revanche weer een grote bridgedrive. Ook dit jaar weer ondersteund door Plus van der Horst, Boxtel.

De Walnoot bridgedrive wordt gespeeld op 27 oktober 2019 in De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel. Er zal worden gespeeld van 14.00 uur tot ca 17.00 uur. Er wordt top-integraal gespeeld, waarbij de paren evenwichtig worden ingedeeld in een A, B, C en D lijn. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Deelnemers worden verzocht tijdig  aanwezig te zijn. Uw eerste kopje koffie/thee is gratis.

Wedstrijdleider is Bert Hermkens.

Er is een inschrijfgeld ad € 15.00 per paar verschuldigd;  te storten op banknr. NL05RABO 010 88 08 939 ten name van Bridgeclub Revanche te Boxtel; gaarne de namen van beide partners vermelden. Inschrijving is geldig en definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Voor  toekenning  van behaalde meesterpunten  verzoeken wij u uw NBB-bondsnummer te vermelden, alsmede voor evt. bereikbaarheid uw telefoonnummer.

Verdere informatie is te verkrijgen bij:

Bert Hermkens, Schijndelseweg 150, 5283 AH Boxtel,  tel. 0411674246.

Inschrijven is mogelijk (graag met vermelding van door u ingeschatte speelsterkte)

De inschrijving sluit op woensdag 16 oktober 2017. Bij teveel aanmeldingen is de volgorde van  inschrijving bepalend, met inachtneming van een goede bezetting per speellijn. Een week tevoren krijgen degenen die inschreven en betaalden, per mail een bevestiging.