Bridge Club van Harten

Bridge Club van Harten              Niet alleen het spel, maar ook de gezelligheid wordt hier naar een hoger niveau getild!
Oprichtingsdatum 6 juni 2005

Namen en functies bestuurleden Voorzitter: Henk Bloemen
Penningmeester: Piet Kistemaker
Secretaris: Wilfred de Nijs
Contactpersoon SBPV
Contactadres
Telefoon
E-mailadres
Website
Wilfred de Nijs

073-5211018
wfmdenijs@home.nl
www.nbbportal.nl/8059

Speeldag & Locatie maandagavond van 19:45 tot 23:00 uur

Stichting Novalis, Industrieweg 9c, 5262 GJ in Vught (voldoende parkeergelegenheid aanwezig)

Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
van september t/m augustus
€ 25,00 per lid
€ 75,00
Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
66
Ja
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten:
Speciale Kerstdrive
Na afloop competitie een slotdriveZomeravond bridge (vrije inloop) 
bridgemates voor scores
uitslagen op internet
Lidmaatschap NBB Ja
Toepassing meesterpunten Ja