Bridgeclub 2000

Bridgeclub 2000                                                 “Kleinschalig en Gemoedelijk”
Oprichtingsdatum oktober 1999

Namen en functies bestuurleden Voorzitter: Jacq Peeters
Penningmeester: Cees Hermans
Secretaris: Sophia van Abeelen
Contactpersoon SBPV
Contactadres
Telefoon
E-mail
Website
Sophia van Abeelen
Driehoeven  15 c 5076 BA  Haaren
06 52675800
keesensophia@ziggo.nl
www.bc2000.nl
Speeldag & Locatie woensdagavond 19:30 uur (19:20 uur aanwezig zijn)
Gemeenschapshuis Den Domp
Kerkstraat 26, Haaren
Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
September tot augustus

€ 37,50

nee

Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
50
Nee
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten:
Kerst-en slotdrive
Lidmaatschap NBB nee
Toepassing meesterpunten nee