Bridgeclub Oefening Baart Slems

Bridgeclub Oefening Baart Slem (OBS)

Namen en functies bestuursleden Voorzitter: Joyce Verhoeven
Penningmeester: Rob Heeren
Secretaris: Anneloes van den Elst
Technische Commissie:  Leny Steenbergen; Rob Heeren
Wel en wee/Feestactiviteiten/Materiaalbeheer: Joyce Verhoeven

Email: obssecretariaat@gmail.com
Contactpersoon SBPV
Contactadres
Telefoon
E-mailadres
Website
Anneloes van den Elst, secretaris

tel. 06 28794775
obssecretariaat@gmail.com
Speeldag & Locatie donderdagmiddag
Brasserie De Keizer
Lindelaan 58, Helvoirt
van oktober t/m april
Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
1 oktober t/m 14 april

€ 52,50 per (contributie)jaar 
Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
76
ja
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten: Openingsdrive – Kerstdrive en Slotdrive
Lidmaatschap NBB nee
Toepassing meesterpunten