Bridgeclub Oefening Baart Slems

Bridgeclub Oefening Baart Slem (OBS)

Namen en functies bestuursleden Voorzitter: Will van der Heijden
Penningmeester: Ton Weernink
Secretaris: Anneloes van den Elst
Technische Commissie: Ton Weernink; Leo Hoeberichts;
Wel en wee/feestactiviteiten en materiaalbeheer: Joyce Verhoeven

Email: obssecretariaat@gmail.com
Contactpersoon SBPV
Contactadres
Telefoon
E-mailadres
Website
Anneloes van den Elst, secretaris

tel. 06 28794775
obssecretariaat@gmail.com
Speeldag & Locatie donderdagmiddag
Den Heuvel
Loonsebaan 88, Vught
van oktober t/m april
Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
1 oktober t/m 14 april

€ 47,50 per seizoen (zie contributiejaar)
Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
84
ja
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten:

 

Openingsdrive – Kerstdrive en Slotdrive
Lidmaatschap NBB nee
Toepassing meesterpunten