Gevorderdencursus 2019-2020

Gevorderdencursus 2019-2020

Inschrijfformulier Gevorderdencursus
  • Prijs: € 90,00
  • € 0,00
  • Gelieve het totaalbedrag over te maken naar rekeningnummer:
    NL46 RABO 0147 4674 54
    t.n.v. Stichting Bridge Promotie Vught

    onder vermelding van: Gevorderdencursus en uw achternaam