Het Bijltje

Het “Bijltje”
Oprichtingsdatum 1983

Namen en functies bestuurleden Voorzitter: vacant 

Penningmeester: vacant
Secretaris: Wil Sturkenboom
Technische zaken: Wil Sturkenboom

Contactpersoon SBPV
Contactadres
TelefoonWebsite
Wil Sturkenboom
Zonnebos 24, 5263 RZ Vught
073-6840944
e-mail: wil.sturkenboom@hs-consult.nl
Speeldag & Locatie woensdagavond
Stichting Novalis Industrieweg 9c in Vught

 

Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
van september t/m mei
€ 10,00
€ 50,00
nee
Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
60
Nee
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten zoals
zomeravond bridge,
open zomeravond bridgedrives etc
kerst- en einddrive
Lidmaatschap NBB nee
Toepassing meesterpunten nee