Vughtse Bridge Club

Vughtse Bridge Club (VBC)                                Een Club waar ontspanning op de voorgrond staat.
Oprichtingsdatum 1947                                       Professioneel, warm en een goede sfeer! 

Namen en functies bestuursleden voorzitter                     : Jacques Brummans
penningmeester          : Gerard Aarts
secretaris                      : Dorien de Nijs
technische commissie : Leo Sluimer
lief en leed                    : Marianne van Engelen
Contactpersoon SBPV
Contactadres
Telefoon
E-mail
Website
Dorien de Nijs
St Elisabethstraat 42, 5261 VN  Vught
073 6562506 – 06 55074208
vbcsecretariaat@hotmail.com
https://8007.bridge.nl
Speeldag & Locatie maandagavond
Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg
Lidwinastraat 12, 5262 EP Vught
Contributiejaar
Inschrijfgeld
Contributiebedrag
Korting dubbellidmaatschap NBB
augustus t/m juli

€ 73,00

€ 9,–

Aantal leden
Wachtlijst deelnemers
86
ja
Lijst invallers
Bijzondere activiteiten zoals
zomeravond bridge,
open zomeravond bridgedrives etc
Lidmaatschap NBB ja
Toepassing meesterpunten ja
Opmerkingen opzet wedstrijden en scoreberekening middels bridgemate; leden kunnen desgewenst de uitslagen ook via e-mail ontvangen; er zijn 3 wedstrijdlijnen van ca. 14 paren